Blog
System łączenia narzędzi BigField - jedno podwozie do kilku maszyn uprawowychBigField to naprawdę duża rzecz. System maszyn rolniczych spięty w jeden układ pozwalający na płynne i sprawne wykorzystanie wielu urządzeń to duża innowacja w rolnictwie. Zastosowanie systemu BigField pozwala na usprawnienie i podniesienie komfortu pracy na polu oraz ograniczenie kosztów zakupu urządzeń uprawowych.System BigField od Rolmako - efekt doświadczenia i potrzeba innowacjiRolnictwo to jedna z najważniejszych i najpowszechniejszych aktywności. Bez sprawnie prowadzonych upraw nie działałaby żadna gospodarka na świecie. Dlatego też zmiany wprowadzane w rolnictwie są tak ważne. Budowanie świadomości i wspieranie postaw proekologicznych, nowości wprowadzane w sposobie prowadzenia upraw czy ekoschematy pokazują jak ważne są prace na polu przeprowadzane przy pomocy maszyn. Innowacje w zakresie wprowadzania urządzeń do mulczowania, różnych typów brony czy wałów, urządzenia do uprawy bezorkowej czy ultra-płytkiej to droga do przyszłości w rolnictwie. Jednym z dużych kroków do usprawnienia i ergonomii pracy i oszczędności w wydatkach na zakup nowych maszyn oraz drogą do przyszłości w pracach na polach jest właśnie system BigField od firmy Rolmako.


Czym jest system BigFieldSystem BigField to rozwiązanie w dziedzinie maszyn rolniczych, które zostało stworzone z myślą o modularności i uniwersalności w użytkowaniu. Hydrauliczne układy zawieszenia oraz nowatorskie łączenie umożliwiają używanie modułu z różnymi narzędziami uprawowymi. Idea przyświecająca stworzeniu systemu BigField opiera się na potrzebie efektywnego wykorzystania jednego podwozia do różnych zastosowań rolniczych. Dzięki modularności systemu użytkownik może łatwo dostosować maszynę do swoich potrzeb, montując dwa urządzenia uprawowe o szerokości 4,0 m w jeden zestaw, w zależności od konkretnego zadania rolniczego.


Modułowy system łączenia maszyn na jednym podwoziu przynosi oszczędności i zwiększa efektywność wykorzystania sprzętu rolniczego. Umożliwia to użytkownikom uniknięcie kosztów związanych z wielokrotnym zakupem podwozia, układu hamulcowego oraz hydraulicznego systemu składania do pozycji transportowej. Dodatkowo możliwość korzystania z dowolnej zawieszanej maszyny uprawowej o szerokości 4,0 m z mniejszymi ciągnikami bez konieczności użycia podwozia z układem zawieszenia podkreśla elastyczność i wszechstronność tego innowacyjnego systemu.


Jakie maszyny wchodzą w skład systemu BigField?Wprowadzenie nowoczesnych maszyn rolniczych przyczynia się do poprawy efektywności kosztowej umożliwiając bardziej wydajne wykorzystanie zasobów. Rozwiązania technologiczne takie jak lepsze zarządzanie dostępnymi urządzeniami uprawowymi pozwalają na bardziej precyzyjne i zrównoważone gospodarowanie polami minimalizując straty i zużycie zasobów. BigField to jedno podwozie i seria niezbędnych w nowoczesnym rolnictwie maszyn uprawowych, Modułowa budowa znacząco usprawnia i przyspiesza korzystanie z wielu typów urządzeń jedno po drugim. Z czego dokładnie składa się innowacyjny system? W jego skład wchodzi podwozie z systemem łączenia narzędzi oraz dwóch maszyn zawieszanych o szerokości 4,0 m.


Poniżej opis urządzeń mogących wchodzić w skład BigField oraz możliwości ich modułowego montażu.
Podwozie z systemem łączenia narzędzi
- Centralnym elementem systemu jest podwozie, które zawiera hydrauliczne układy zawieszenia. Pozwala ono na łączenie różnych urządzeń uprawowych o szerokości 4,0 m umożliwiając efektywne wykorzystanie maszyny w zależności od potrzeb.


Maszyny zawieszane o szerokości 4,0 m
- Kompaktowy agregat uprawowy U684:przeznaczony do przedsiewnych prac uprawowych, zapewniający skuteczną i efektywną uprawę gleby.
- Agregat talerzowy U693: maszyna dedykowana do prac talerzowania, co jest istotne dla przygotowania ziemi pod siew i obróbkę gleby po żniwach.
- Brona talerzowa U652: służy do mechanicznego przetwarzania gleby, eliminacji chwastów i przygotowania do siewu oraz prac ścierniskowych.
- Ciężka brona talerzowa U671:< specjalistyczna maszyna do głębokiej uprawy i przygotowania gleby do bardziej zaawansowanych upraw np. pożniwnych prac w kukurydzy.
- Kultywator uniwersalny U497: umożliwia różnorodne prace uprawowe zapewniając wszechstronność w użytkowaniu.


Uniwersalność i modułowość:
System łączenia narzędzi BigField oferuje unikalną możliwość korzystania z różnych narzędzi do uprawy ziemi. Modułowy charakter umożliwia dostosowywanie maszyny do konkretnych potrzeb bez generowania dodatkowych kosztów związanych z zakupem wielu podwozi czy układów zawieszenia.


Dzięki wysoko zaawansowanemu systemowi łączenia narzędzi użytkownik ma możliwość dostosowywania maszyny do konkretnych potrzeb w zależności od rodzaju uprawy, warunków glebowych czy specyfiki danego gospodarstwa. Wartością dodaną jest także możliwość modułowego montażu różnych narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowych podwozi czy układów zawieszenia. To innowacyjne podejście do rolnictwa pozwala na oszczędność kosztów i efektywne zarządzanie zasobami.

Dlaczego BigField to przyszłość w rolnictwie?Wprowadzanie nowoczesnych technologii takich jak system BigField odgrywa ważną rolę w innowacyjnym i nowoczesnym rolnictwie. Śmiało można stwierdzić, że system BigField stanowi ważny krok w kierunku rozsądnego inwestowania w maszyny uprawowe.


Optymalizacja kosztów produkcji
- Wzrost udziału kosztów mechanizacji w ogólnych kosztach produkcji rolniczej wymaga skutecznych strategii zmniejszania tych kosztów poprzez wprowadzenie modułowości oraz uniwersalności maszyn.
- System BigField pozwala na modułowy montaż różnych narzędzi, co z kolei wpływa na optymalizację wykorzystania maszyn w zależności od potrzeb. Stanowi to prostą drogę do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i przechowywania.
Efektywność i wszechstronność
- Nowoczesne maszyny, takie jak te używane w systemie BigField, są zaprojektowane z myślą o efektywności i wszechstronności.
- Możliwość podpinania różnych maszyn do jednego systemu pozwala na wykonywanie różnorodnych prac polowych, takich jak przygotowanie ziemi pod siew, uniwersalna uprawa talerzowa czy głęboka uprawa.
Zwiększenie wydajności produkcji
- Nowoczesne technologie umożliwiają precyzyjne wykonywanie prac, co przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji.
- Systemy te pozwalają również na szybką adaptację do różnych warunków glebowych i klimatycznych, co jest ważne dla utrzymania stałej produkcji.
Minimalizacja prac manualnych
- Wprowadzenie nowoczesnych maszyn modułowych znacząco redukuje pracę manualną, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pracowników, ale także pozwala na skoncentrowanie się na bardziej zaawansowanych aspektach produkcji.
Elastyczność i modułowość
- System BigField charakteryzuje się elastycznością i modułowością, co pozwala rolnikom dostosowywać maszyny do różnych potrzeb i rodzajów uprawy. Dzięki temu rolnicy mogą unikać kosztów związanych z zakupem wielu specjalistycznych maszyn skupiając się na efektywnym wykorzystaniu jednego systemu.
Zrównoważone i konkurencyjne rolnictwo
- Wprowadzenie nowoczesnych technologii jest sposobem na utrzymanie konkurencyjności rolnictwa, zwłaszcza w kontekście wymagań Unii Europejskiej i globalnych trendów.
- Zrównoważone praktyki, które można osiągnąć poprzez efektywne wykorzystanie maszyn są istotne zarówno dla środowiska, jak i długoterminowej opłacalności gospodarstw rolnych.


Podsumowanie – system łączenia narzędzi uprawowych BigFieldSystem łączenia narzędzi uprawowych BigField stanowi rewolucyjne rozwiązanie w zakresie efektywności i wszechstronności prac rolnych. Jego zdolność do jednoczesnego wykorzystania wielu narzędzi uprawowych znacząco zwiększa wydajność pracy umożliwiając rolnikom przeprowadzanie różnorodnych operacji uprawowych w jednym przejeździe. Dzięki temu systemowi gospodarstwa rolne mogą osiągnąć znaczne oszczędności czasu oraz zredukować zużycie paliwa, co przekłada się na niższe koszty operacyjne. Ponadto BigField przyczynia się do poprawy jakości upraw i efektywniejszego zarządzania glebą, dzięki czemu staje się nieocenionym narzędziem w dążeniu do zrównoważonego i produktywnego rolnictwa. Wprowadzenie tego systemu podkreśla ciągłą ewolucję technologii w rolnictwie umożliwiając rolnikom lepsze wykorzystanie ich zasobów i osiąganie lepszych wyników. System BigField w rolnictwie podkreśla dążenie do innowacji i ulepszania metod upraw, co jest istotne w kontekście rosnących wyzwań ekologicznych i ekonomicznych w branży.


Artykuły powiązane


Polecane artykuły