Blog
Wałowanie Rolmako - Cambridge, Crosskill, Campbell, pryzmatyczny, stalowy. Zastosowanie i bezpośrednie korzyści agrotechniczne.Wałowanie to praktyka rolnicza polegająca na przechodzeniu wałem po powierzchni pola w celu ugniatania i wyrównywania gleby. Może być wykonywane przed lub po siewie, w zależności od celów agrotechnicznych. Wałowanie stanowi bardzo ważny etap w procesie przygotowania gleby do siewu. Jego istotnym zadaniem jest optymalne zagęszczenie powierzchniowej lub głębszej warstwy roli, rozkruszenie brył bądź skorupy glebowej oraz wyrównanie powierzchni pola. Te procesy są warunkiem poprawnego wykonania siewu nasion. Uzyskiwany dzięki wałowaniu efekt podsiąkania ma szczególne znaczenie zwłaszcza podczas suchego okresu. Dlatego też właściwie dobrany wał uprawowy jest nieodzownym elementem podczas uprawy każdego rodzaju gleb.
Trzy główne zadania wałowania, które definiują sam rodzaj użytego w tym procesie wału, bo choć te mają wspólną nazwę, to zarówno sama ich konstrukcja, jak i zadania są różne:
- ugniatanie powierzchni ziemi
- kruszenie brył skorupy glebowej
- wyrównywanie powierzchni pola.Wałowanie przed siewem wałami RolmakoWyrównanie powierzchni: wałowanie przed siewem pomaga wyrównać glebę, co może ułatwić proces siewu, zwłaszcza w przypadku maszyn siewnych wymagających płaskiej powierzchni.

Kruszenie brył: wałowanie może pomóc w kruszeniu większych brył glebowych, co zapewnia lepszą strukturę ziemi i sprzyja kiełkowaniu nasion.

Poprawa wilgotności: ugniatanie gleby może pomóc w zachowaniu wilgoci w górnych warstwach, co jest korzystne dla nasion wymagających wilgotnej ziemi do kiełkowania.

Wałowanie pola jest zabiegiem koniecznym przed siewem, ponieważ przyspiesza wschody i ułatwia pracę na roli, a ponadto ziarna są mocniej umiejscowione w ziemi. Szczególnie wskazane jest przy wysiewie roślin w suchej glebie. Wybierając wał należy zwrócić uwagę na użytą stal, jakość części oraz ciężar maszyny. Wałowanie gleby przed siewem to proces, który polega na przejazdach roboczych wałem uprawowym przed zasianiem nasion. Proces ten zagęszcza ziemię i pomaga stworzyć równą powierzchnię do siewu. Wał pomaga również rozbić wszelkie grudki gleby, co może poprawić wchłanianie wody i drenaż. Zabieg ten ułatwia pozbycie się brył ziemi, umieszczenie kamieni w gruncie oraz wyrównanie obszarów pod rolę. Aby siew był skuteczny należy wykonać wałowanie zaraz po zaoraniu. Metoda ta przyspiesza czas od orki do siewu. Gleba po owym zabiegu jest pulchniejsza i zagęszczona. Ma znacznie lepszą wydajność pod względem cyrkulacji wody. Parowanie gleby jest ograniczone, a podłoże równomiernie nawilżone. Ziarna są mocniej usadowione w ziemi, co wpływa na szybszy proces wzrostu. Proces ten jest skuteczny jedynie na glebach suchych, nie przynosi upragnionych rezultatów jeżeli teren jest wilgotny lub podłoże jest bardzo zwięzłe, gdyż wraz z deszczem utrudnia późniejszy wschód. Wałowanie jest szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku siania ziarna w suchej glebie przy przedłużającym się braku opadów, czyli właśnie przy takiej sytuacji, jaką mamy obecnie w wielu miejscach na świecie. Dzięki temu możliwe jest zagęszczenie ziemi i zwiększenie podsiąkania wody z jej głębszych warstw do wysianego ziarna w warunkach, gdy w płytkich warstwach wody brakuje. Zapewnia to szybsze i bardziej wyrównane wschody. Trzeba jednak pamiętać, że wałowanie będzie skuteczne przy okresowym braku opadów. Nie jest ono wskazane na glebach bardzo zwięzłych, szczególnie jeśli prognozy pogody informują o zbliżających się opadach. Wałowanie plus woda deszczowa na zbitej ziemi sprawia, że na jej powierzchni wytwarza się skorupa, która może znacznie utrudnić wschody. Wałowanie gleby przed siewem to prosta, ale skuteczna technika, którą można wykorzystać do zwiększenia plonów.Wałowanie po siewie wałami RolmakoPoprawa kontaktu nasion z glebą: wałowanie po siewie zapewnia lepszy kontakt nasion z glebą, co może zwiększyć skuteczność kiełkowania.

Zachowanie wilgoci: podobnie jak przed siewem, wałowanie po siewie pomaga zatrzymać wilgoć w glebie, co jest korzystne dla młodych roślin.

Ochrona przed ptakami: wałowanie może pomóc w zakopaniu nasion pod powierzchnią gleby, co utrudnia ptakom ich wydobywanie i zjadanie.

Kontrola chwastów: wałowanie uszkadza kiełkujące chwasty pomagając w ich kontrolowaniu.

Poprawa skuteczności niektórych herbicydów: wałowanie może zwiększyć skuteczność niektórych herbicydów, które wymagają kontaktu z glebą.

Wałowanie posiewne to czynność, która staje się coraz popularniejsza wśród świadomych rolników, którzy chcą jeszcze bardziej kompleksowo działać na korzyść swoich upraw wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje właśnie wałowanie. To coraz częstszy sposób na jeszcze lepszą optymalizację uzyskiwania plonów, który wykorzystywany jest przez profesjonalnych plantatorów. Co daje wałowanie posiewne i czemu zawdzięcza niesłabnącą popularność? Wałowanie ma na celu przede wszystkim wyraźne zagęszczenie gleby, które ma bezpośrednio prowadzić do zwiększenia podsiąkania wody. Właśnie dlatego wałowanie posiewne może być z powodzeniem wykorzystywane nawet wtedy, gdy okresowo brak w danym obszarze regularnych opadów. Jasne jest, że w takiej sytuacji w glebie nie ma odpowiedniego nawilżenia, a więc i warunków do optymalnego wzrostu wysianych wcześniej nasion. Wałowanie posiewne, czyli przeprowadzane już po obsianiu pola może sprawić, że woda zacznie swobodniej przepływać do poszczególnych partii ziemi. Jest to więc działanie wyjątkowo pożądane w przypadkach występowania wyraźnego niedoboru wilgoci w glebie.Warianty wałów do wyrównywania pola i rozbijania brył RolmakoWały służą do wyrównywania gleby, kruszenia brył i ugniatania powierzchni, co sprzyja zachowaniu wilgoci w ziemi oraz poprawia kontakt nasion z glebą podczas siewu. Różne typy wałów są przeznaczone do wielu zastosowań i mają swoje unikalne korzyści. Oto krótka charakterystyka wybranych modeli wałów.Wały Cambridge (ROLMAKO)Zastosowanie: zwykle używane do przygotowania gleby przed siewem oraz po siewie do jej ugniatania. Wał Cambridge jest często stosowany do tworzenia struktury gruzełkowatej na powierzchni ziemi. Jego działanie rozdrabniania grudki ziemi, tworząc nierówną powierzchnię z wklęsłymi i wypukłymi punktami. Struktura gruzełkowata pomaga w zatrzymywaniu wody, zmniejsza erozję gleby i zapewnia lepszy dostęp powietrza do korzeni roślin. Po zbiorze wał Cambridge może być używany do mieszania resztek roślinnych, takich jak słoma lub pozostałości po uprawie poprzednich roślin. To przyspiesza proces ich rozkładu i przekształcania w organiczne składniki glebowe.

Korzyści agrotechniczne: wał Cambridge poprawia kontakt nasion z ziemią, co może zwiększyć kiełkowanie. Ponadto, pierścienie walców Cambridge pomagają w kruszeniu brył glebowych. Pomaga to w tworzeniu struktury gruzełkowatej, w ten sposób powstają optymalne warunki dla wschodów i rozwoju roślin. Poprzez zagęszczanie ziemi wał Rolmako z pierścieniami Cambridge może pomóc w ograniczeniu erozji gleby na obszarach o znacznym nachyleniu terenu. Struktura gruzełkowata ziemi stworzona przez wał Cambridge poprawia jej przepuszczalność, co jest istotne dla zdrowego wzrostu roślin.Wały Crosskill (ROLMAKO)Zastosowanie: wał Crosskill najczęściej używany jest do przygotowywania gleby przed siewem nasion lub sadzeniem roślin. Pozytywnie działa na ziemię przez rozdrobnienie jej grudek i tworzenie równomiernej powierzchni, co ułatwia procesy siewu i sadzenia. Idealne do ciężkich, gliniastych gleb, które wymagają intensywnego kruszenia. Może być używany do mieszania resztek roślinnych, takich jak słoma lub pozostałości po uprawach. To przyspiesza proces ich rozkładu i przekształcania w organiczne składniki glebowe.

Korzyści agrotechniczne: agresywny kształt pierścieni skutecznie kruszy bryły i zagęszcza glebę wspierając w jej przygotowaniu do siewu. Pomaga niwelować nierówności terenu na polu. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy uzyskać równomierną powierzchnię podczas prac uprawowych. Działanie wału Crosskill pomaga w utrzymaniu zdrowej struktury gleby poprzez zagęszczanie i jej rozdrabnianie. Poprawia to zdolność ziemi do zatrzymywania wody i składników odżywczych. Poprzez zagęszczanie gleby i tworzenie jednolitej powierzchni wał Rolmako wyposażony w pierścienie Crosskill pomaga w redukcji erozji ziemi na terenach o dużym nachyleniu.Wały Campbell (ROLMAKO)Zastosowanie: pierścienie w tym wale pod własnym ciężarem zagłębiają się w spulchnioną rolę i dociskają głębsze, mniej pokruszone warstwy skiby do podglebia bez ugniatania struktury wierzchniej. Stworzony do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki, co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką, a siewem. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w ziemię i powodują jej zagęszczenie. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu Campbell należy zwrócić uwagę na kąt ostrza, który dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Na przykład pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosujemy pierścienie z kątem ostrza 30°, a na ziemiach lekkich z kątem ostrza 45°.

Korzyści agrotechniczne: wał Campbell produkowany przez Rolmako działa wgłębnie przyspieszając osiadanie gleby po orce lub po przyoraniu zielonej masy. Stosowanie wałów uprawowych sprzyja także zatrzymaniu wilgotności ziemi oraz polepszeniu jej struktury. Gwarantują one dokładne wyrównanie pola, staranne rozbicie brył, redukcję erozji, poprawę kontaktu nasion z glebą oraz polepszenie jej struktury. Umiejętne korzystanie z wałów uprawowych jest więc podstawą nowoczesnych, wydajnych upraw. To wszystko gwarantuje optymalne tempo wzrostu roślin.Wały pryzmatyczne (ROLMAKO)Zastosowanie: profil wału pryzmatycznego został stworzony specjalnie do uprawy przedsiewnej. Kształt zębów minimalizuje przyklejanie się ziemi, co przekłada się na optymalne spulchnianie gleby pod siew. Ostre zęby tworzą niezawodne podłoże do zagnieżdżenia się nasion. Po zbiorze roślin wał pryzmatyczny może być stosowany do mieszania resztek roślinnych, takich jak słoma lub pozostałości po uprawach. To przyspiesza proces ich rozkładu i przekształcania w organiczne składniki glebowe.

Korzyści agrotechniczne: wał ten idealnie napowietrza i zagęszcza glebę, co doskonale przygotowuje ją przed siewem nasion. Po zbiorze roślin wał pryzmatyczny może być stosowany do mieszania resztek roślinnych, takich jak słoma lub pozostałości po uprawach. To przyspiesza proces ich rozkładu i przekształcania w organiczne składniki glebowe. Główną zaletą zastosowanych pierścieni pryzmatycznych w maszynach Rolmako przy uprawie jest to, że drobna zagęszczona ziemia jest pod spodem, natomiast spulchniona, gruzełkowata na wierzchu. Wał idealnie nadaje się do pielęgnacji użytków zielonych, ponieważ w trakcie pracy nie uszkadza roślin i nie niszczy dosianych nasion. Podczas toczenia wał pryzmatyczny ORION bardzo dobrze się samooczyszcza poprzez ruch poprzeczny pierścieni względem siebie. Polepszenie struktury gleby, wyrównanie pola i rozbicie brył - wał ORION od Rolmako jest do tego stworzony.Wały stalowe (ROLMAKO)Zastosowanie: wał stalowy składa się z dwóch dysków połączonych ze sobą, osadzonych na kształtowniku okrągłym, które stanowią główne narzędzie robocze maszyny. Są one zazwyczaj wyposażone w zęby, które są umieszczone na ich obwodach. Wał stalowy to agresywne narzędzie uprawowe, które przy uprawie ścierniska poprawia jakość gleby i przyspiesza rozkład resztek roślinnych. Jest to idealny wał do poprawnego zarządzania ścierniskiem pożniwnym.

Korzyści agrotechniczne: wał stalowy jest skutecznym narzędziem do rozdrabniania resztek roślinnych na polu, które mogą szybciej ulec rozkładowi, co przyczynia się do poprawy struktury gleby i dostarcza jej składniki odżywcze. Pomaga w rozbijaniu grudek ziemi i mieszaniu resztek roślinnych z glebą. To może poprawić jej strukturę zwiększając jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych. Może również pomóc w zwalczaniu chwastów. Rozdrabnianie niechcianych roślin i ich resztek utrudnia ich ukorzenianie się i wzrost, co ogranicza ich negatywny wpływ na uprawy. Wał stalowy od Rolmako zapobiega wzrostowi ziaren samosiewów i chwastów po uprawie ścierniska.Wnioski dotyczące wyboru odpowiedniego wału RolmakoWybór odpowiedniego wału zależy od konkretnego zastosowania, typu gleby oraz wymagań uprawy. Warto zwrócić uwagę na rodzaj ziemi oraz cele agrotechniczne podczas wyboru odpowiedniego narzędzia rolniczego. Ogólnie rzecz biorąc, wałowanie jest ważnym narzędziem w rolnictwie, które może znacznie wpłynąć na jakość i ilość plonów. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych praktyk rolniczych ważne jest, aby dostosowywać je do konkretnych warunków gleby, klimatu oraz wymagań uprawy. Zbyt intensywne wałowanie może prowadzić do nadmiernego zagęszczenia ziemi, co może okazać się niekorzystne dla rozwoju roślin. Bezpośrednimi korzyściami ze stosowania wałów uprawowych Rolmako są:
- wyrównanie pola i rozbicie brył
- polepszenie kontaktu nasion z glebą, co wpływa w znaczący sposób na wschód
- zatrzymanie wilgoci
- redukcja erozji gleby
- polepszenie struktury ziemi.Podsumowanie wałów firmy RolmakoWały Rolmako dają wiele korzyści dla użytkownika. Tworzenie struktury gruzełkowatej na całej powierzchni oraz zagęszczanie płaszczyzny wysiewu gwarantuje dobre doprowadzenie wody w strefie kiełkowania. Prowadzi to do optymalnego wzrostu wysiewanych roślin i prawidłowego rozwoju łanu. Jednocześnie w sposób efektywny zwalczane są ślimaki dzięki redukcji pustych przestrzeni w glebie. Poprzez wałowanie wiosną można zapewnić ponowny kontakt z ziemią ziaren zbóż, które uniosły się wskutek przemarznięcia. Można w ten sposób zapobiec szkodom wynikającym z przemarznięcia przy braku pokrywy śnieżnej. Aby osiągnąć zadowalające rezultaty w postaci obfitych plonów należy szczególnie sumiennie zaplanować wszystkie swoje działania mające na celu stworzenie odpowiednich warunków do uprawy. Liczy się przecież nie tylko wybór odpowiedniego materiału siewnego, ale także właściwie przygotowanie gleby, które ma za zadanie stworzyć optymalne środowisko do wzrostu. Coraz częściej wałowanie staje się niezbędną czynnością w procesie zarówno przygotowania ziemi do siewu, jak i utrzymania właściwej jej struktury. Jednak wał wałowi nierówny i trzeba o tym pamiętać przy doborze takiej maszyny. Wałowanie jest jednak pojęciem bardzo ogólnym, a końcowy efekt użycia wału zależy od jego rodzaju i tego, co chcemy uzyskać używając tej maszyny. Z kolei czynność ta przekłada się bezpośrednio na konkretny rodzaj wału użytego do przygotowania gleby. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz ze specyfikacją techniczną produktów Rolmako oraz kontaktu z naszymi ekspertami, którzy doradzą, jaki wał na daną uprawę i zamierzony efekt warto rozpatrzyć.Polecane artykuły


Ultra-płytka uprawa. Czy jest dobrym sposobem?

W ostatnich latach potrzeba płytszej uprawy wzrosła z kilku powodów...
Uprawa na dużej głębokości, spulchniania gleby bez odwracaniaOdległość między talerzami w bronach talerzowych ma kluczowe znaczenie dla jakości...

Uprawa pożniwna tzw. podorywka to ważny zabieg agrotechniczny

Podstawową zasadą stosowaną po zbiorze kombajnem zbóż jak i rzepaku jest uprawa...

Brona talerzowa jak wybrać włąściwą

Dlaczego brona talerzowa powinna się znaleźć w każdym gospodarstwie rolnym?

Po żniwach trzeba zerwać ściernisko

Zarówno uprawa bezorkowa, technologia siewu w mulcz, jak i strip-till...


Zaplanuj uprawę… Solidnie przygotuj gleby pod siew!

Podstawą dobrych wschodów jest zapewnienie nasionom dostatecznej ilości wody...